Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου δωρεάν η εργασία επισκευής του τηλεφώνου σας.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *